Ազդարարման պատասխանատու

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունում ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին փոխարինող Գուրգեն Ավագյան  (հեռ.` 011-523773, էլ.փոստ` gurgen.avagyan@minagro.am):

Տպել