«Լիցենզավորման կենտրոն» գործակալություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի «Լիցենզավորման կենտրոն» գործակալությունը հաշվառում է «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու համար դիմած անձանց, հետևյալ բնագավառներում`
 
•    անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող կենսապատրաստուկների արտադրություն ,
•     բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների արտադրություն և (կամ) վաճառք,
•    թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների), ինչպես նաև 2208 ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների) և խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրություն:
 
Անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող պատվաստանյութերի, շիճուկների և ախտորոշիչ միջոցների պետական գրանցման գործընթաց՝
 հավաստագրի տրամադրում:

 

 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի «Լիցենզավորման կենտրոն» գործակալության կողմից մատուցվող ծառայությունները

 

Անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող պատվաստանյութերի, շիճուկների և ախտորոշիչ միջոցների պետական գրանցման կարգը

 

«Լիցենզավորման կենտրոն» գործակալության կանոնադրությունը

 

Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների արտադրություն և (կամ) վաճառքի բնագավառում ծանուցման ենթակա գործունեության իրականացման համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից հաշվառված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն (30.12.2015 թ. դրությամբ)

 

Թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ <<Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ>> (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների), ինչպես նաև 2208 ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների) և խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրության բնագավառում ծանուցման ենթակա գործունեության իրականացման համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից հաշվառված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն (30.12.2015 թ. դրությամբ)

 

Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների արտադրություն և (կամ) վաճառքի բնագավառում ծանուցման ենթակա գործունեության իրականացման համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից հաշվառված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն (16.01.2018թ. դրությամբ)

 

Թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ <<Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ>> (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների), ինչպես նաև 2208 ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների) և խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրության բնագավառում ծանուցման ենթակա գործունեության իրականացման համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից հաշվառված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն (16.11.2017 թ. դրությամբ)

 

Խաղողի օղիների և խաղողի օղու թորվածքների արտադրություն (17.01.2018թ. դրությամբ)

 

Պետ ` Արման Համբարձումյան

Հեռ.` (+37411) 235 502

Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, Մամիկոնյանց 39ա

Էլ.փոստ՝ arman.hambardzumyan@minagro.am

 

 

Տպել