Կառուցվածք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կառուցվածքի գծապատկերը

organization_hy

Նախարարի աշխատակազմ

Նախարարության աշխատակազմ

Նախարարության առանձնացված ստորաբաժանումներ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կառավարման ոլորտում պետական մարմիններ

 

Ծրագրերի իրականացման գրասենյակ

Հիմնադրամներ

 

Բաժնետիրական ընկերություններ

 

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ