Հաճախ տրվող հարցեր

 • 1. Որո՞նք են գյուղատնտեսության ոլորտին  հատկացվող 3-5 % տոկոսադրույքով սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրման պայմանները:

 • «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագրի շրջանակում շահառուներին  տրամադրվում են  3-10 մլն դրամ գումարի չափով, տարեկան 5 % տոկոսադրույքով վարկեր` նախկին 8 %-ի փոխարեն, իսկ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշմամբ հաստատված  սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների և գյուղատնտեսական կոոպերատիվների համար տոկոսադրույքը կազմում է 3 %:Պոտենցիալ շահառուները ծրագրից օգտվելու համար պետք է  պարտադիր ուսուցում անցնեն Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի մարզային կառույցներում և ստանան հավաստագիր, ինչն էլ  իրավունք կտա դիմել ֆինանսական կառույցներին:Այս պահի դրությամբ ծրագրին միացել են  «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ»-ը,  «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈւՎԿ-ն, «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈՒՎԿ ԱԿ-ն , «Կամուրջ» ՈԻՎԿ-ն,  Կոնվերս բանկը:

 • 2. «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի  ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության» ծրագրի շրջանակում ի՞նչ  գյուղտեխնիկա է հնարավոր ձեռք բերել և ի՞նչ պայմաններով:

 • Ծրագրի շրջանակում տնտեսավարողները կարող են ձեռք բերել տարբեր մակնիշների տրակտորներ, հացահատիկահավաք կոմբայններ,հավաքիչ-մամլիչներ,տրակտորային շարքացաններ, գութաններ, խոտհնձիչներ, կարտոֆիլատնկիչներ, կարտոֆիլաքանդիչներ, կուլտիվատորներ, ֆրեզներ և սրսկիչներ: Գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման  պայմաններն են` 20 % կանխավճար, տարեկան 2 % լիզինգային տոկոսադրույք, 3-10 տարի մարման ժամկետ` կախված տեխնիկայի տեսակից:Մասնավորապես կոմբայնների համար նախատեսվում է 10, տրակտորների համար` 6, հավաքիչ-մամլիչների և շարքացանների համար` 3-6, իսկ այլ գյուղգործիքների համար` 3 տարի մարման ժամկետ:  Շահառուներին իրազեկելու նպատակով նախարարության պաշտոնական կայքէջում բացվել է ծրագրի վերաբերյալ առանձին բաժին, որում տեղակայված    է   տեղեկատվություն լիզինգի տրամադրման պայմանների, լիզինգային ընկերությունների և մատակարար կազմակերպությունների վերաբերյալ, տեղեկատվությունը պարբերաբար թարմացվում է:

 • 3.«Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի  ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության» ծրագրի շրջանակում գյուղտեխնիկա ձեռք բերելու համար հայտեր ներկայացնելու և խորհրդատվություն ստանալու համար ու՞մ պետք է դիմել:
 • 4.Որո՞նք են ոռոգման կաթիլային համակարգի առավելությունները:
 •  Կաթիլային ոռոգման ամենադրական բնութագրերից է ջրերն առավել արդյունավետ օգտագործելու հնարավորությունը. ջրի խնայողությունը մակերեսային ոռոգման համակարգի համեմատությամբ կազմում է ավելի քան 50%։ Բացի այդ, ոռոգման կաթիլային եղանակը.

  1) թույլ է տալիս ապահովել պարարտանյութերի մատուցումը ոռոգման ջրի հետ միասին բույսի աճի համար անհրաժեշտ տարբեր փուլերում, պարարտանյութերի ծախսը կրճատվում է 50%-ով,

  2) ոռոգման տարածքի սահմանափակ խոնավեցումը չի խանգարում գյուղատնտեսական մեքենաների աշխատանքին, ոռոգումից հետո հողի չորացմանը սպասելու անհրաժեշտություն չի առաջանում, բոլոր գյուղատնտեսական աշխատանքները կարելի է անցկացնել օպտիմալ ժամանակում,

  3) բացառում է մակերևութային հոսքը, այսինքն` կանխում է հողի ջրային էրոզիան, հետևաբար այսպիսի ոռոգման համակարգը կարելի է օգտագործել անգամ զառիթափ լանջերում, անհարթ հատվածներում, ոչ կանոնավոր հողատարածքներում և այլն,

  4) քանի որ միջշարային տարածությունը մնում է չոր, հեշտանում է պայքարը մոլախոտերի դեմ, բացի այդ, հնարավորություն է ստեղծվում ոռոգման ցանցի միջոցով օգտագործել հերբիցիդներ առանց ավելորդ աշխատանքների,

  5)  վեգետացիոն զանգվածի և պտղի խոնավեցում տեղի չի ունենում, ինչն ունի էական նշանակություն հիվանդությունների կանխման և բարձրորակ բերքի ստացման գործում և այլն։

 • 5.«Պետական աջակցություն հողօգտագործողներին մատչելի գներով պարարտանյութերի ձեռքբերման համար» ծրագրի շրջանակում ու՞մ են հատկացվում պարարտանյութերը, ի՞նչ գնով և ի՞նչ չափաքանակներով:
 • Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների հսկողությամբ ծրագրով նախատեսված պարարտանյութը բաշխվում է գյուղացիական տնտեսություններին, գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին, գյուղատնտեսական արտադրանք  արտադրելու նպատակով համատեղ գործունեության  պայմանագիր կնքած անձանց` ըստ փաստացի մշակվող հողատարածքի չափի, հետևյալ չափաքանակներով՝

  1) ֆոսֆորական պարարտանյութ` մեկ հեկտարի համար մինչև 400 կիլոգրամ, առանց սահմանափակման,

  2) կալիումական պարարտանյութ` մեկ հեկտարի համար մինչև 150 կիլոգրամ, առանց սահմանափակման

  Պարարտանյութերի վաճառքն իրականացվում է հետևյալ գներով`

  1) մեկ կիլոգրամ ֆոսֆորական պարարտանյութը՝ 140 դրամ (50 կգ քաշով մեկ պարկը՝ 7000 դրամ),

  2) մեկ կիլոգրամ կալիումական պարարտանյութը՝ 140 դրամ (50 կգ քաշով մեկ պարկը՝ 7000 դրամ):

 • 6. Ովքե՞ր կարող են դառնալ գյուղատնտեսական կոոպերատիվի անդամ:
 • Համաձայն «Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին» ՀՀ օրենքի` կոոպերատիվի անդամ կարող են դառնալ իրավաբանական և տասնվեց տարին լրացած ֆիզիկական անձինք: Տասնվեցից մինչև տասնութ տարեկան ֆիզիկական անձինք կարող են դառնալ կոոպերատիվի անդամ ծնողի, որդեգրողի կամ հոգաբարձուի կամ խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի համաձայնությամբ կամ դատարանի որոշմամբ: Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների վերաբերյալ հաճախ տրվող հարցերին ամբողջությամբ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
 • 7Ի՞նչ քայլեր է իրականացնում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը գյուղացիական տնտեսություններին բերքի իրացման հարցում աջակցություն ցուցաբերելու ուղղությամբ, կազմակերպվու՞մ են արդյոք տոնավաճառներ, որտեղ գյուղացին կարող է սպառել իր արտադրանքը և ինչպիսի՞ն են մասնակցության պայմանները:
 • Գյուղմթերքի իրացման հարցում գյուղացիական տնտեսություններին աջակցելու նպատակով ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության նախաձեռնությամբ և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ  Կասյան փողոցի վերին հատվածում, Մաշտոցի պողոտայի տարածքում կազմակերպվում են գյուղատնտեսական տոնավաճառներ,  որտեղ կարող են անվճար հիմունքներով մասնակցել  ՀՀ տարբեր մարզերը ներկայացնող գյուղացիական տնտեսությունները` սպառողներին ներկայացնելով բացառապես սեփական արտադրանքը: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը տոնավաճառների մասնակիցներին անվճար տրամադրում է նաև հարմարավետ վրաններ, վաճառասեղաններ, կշեռքներ և սայլակներ:

  Մասնակցությունը տոնավաճառին թույլատրվում է միայն Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի մարզային կառույցների կողմից տրված համապատասխան տեղեկանքների առկայության դեպքում, որոնք հավաստում են, որ վաճառքի ներկայացվող ապրանքը հանդիսանում է տվյալ մասնակցի սեփական արտադրանքը:

  Առևտրային միջնորդների մասնակցությունը բացառելու նպատակով կազմակերպիչների կողմից տեղում իրականացվում է վերահսկողություն:

 • 8.Ի՞նչ միջոցառումներ է անհրաժեշտ  իրականացնել խաղողի վազի սնկային հիվանդությունների դեմ պայքարում:
 • Անհրաժեշտ է հիշել, որ նշված հիվանդությունների դեմ պետք է կազմակերպել նախազգուշական` կանխարգելիչ միջոցառումներ: Չպետք է սպասել, որ ի հայտ գան հիվանդության ախտանիշները  և դրանից հետո միայն կատարել բուժումները: Այգում ժամանակին պետք է կատարել վազերի շվատում, բճատում, կանաչ կապ` կանխելով սաղարթի խտացումը, որի դեպքում ձևավորվում է միկրոկլիմա, նպաստավոր պայմաններ  են ստեղծվում սնկերի զարգացման համար և նվազում է սրսկումների արդյունավետությունը: Մինչև ծաղկումը, անհրաժեշտ է խաղողի այգիներում իրականացնել քիմիական պայքար միլդիու և օիդիում սնկային հիվանդությունների դեմ: Նկատի ունենալով, որ արդեն ձվերից դուրս են գալիս խաղողի ողկուզակերի առաջին սերնդի թրթուրները, խորհուրդ է տրվում կազմակերպել համակցված (կոմբինացված) պայքար սնկասպան պրեպարատները համատեղելով միջատասպան որևէ  պատրաստուկի հետ, այսպիսով` մեկ բուժման միջոցով պայքարելով միլդիու, օիդիում հիվանդությունների և խաղողի ողկուզակերի դեմ: Այս միջոցառումները պետք է կատարել մինչև ծաղկումը: Սակայն, եթե այս կամ այն պատճառով ցածր է եղել բուժման արդյունավետությունը, և այգում առկա է հիվանդությունների կամ վնասատուների զարգացման ու տարածման լուրջ վտանգ, ապա անհրաժեշտ է պայքարի միջոցառումներ իրականացնել նաև ծաղկման փուլում: Վազերի ծաղկումն ավարտվելուց հետո պետք է նշված բուժումները կրկնել` փոխելով թունաքիմիկատների տեսակային կազմը:
 • 9. Ե՞րբ պետք է կատարել պտղատու ծառերի էտը:
 • Պտղատու ծառերի էտը պետք է կատարել դրանց հանգստի շրջանում: Էտի կատարման ժամկետները կախված են տեղի կլիմայական պայմաններից: Արարատյան հարթավայրում խնձորենին, տանձենին, ծիրանենին, սալորենին և բալենին կարելի է էտել փետրվարի երկրորդ կեսին` օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում, իսկ դեղձենին խորհուրդ է տրվում էտել մարտի սկզբին:
 • 10. Ի՞նչ հաճախականությամբ են իրականացվում գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների դեմ հակահամաճարակային միջոցառումները
 • Գյուղատնտեսական կենդանիների դաբաղ,խշխշան պալար, մանր եղջերավոր կենդանիների բրադզոտ հիվանդությունների նկատմամբ՝ տարեկան 2 անգամ: Գյուղատնտեսական կենդանիների բրուցելյոզ հիվանդության նկատմամբ ախտորոշիչ միջոցառումները իրականացվում են տարեկան 2 անգամ, մեղուների վարրոատոզ հիվանդության դեմ միջոցառումը՝ տարեկան 2 անգամ: Գյուղատնտեսական կենդանիների տուբերկուլյոզ, սիբիրախտ, պաստերելյոզ, խոզերի դասական ժանտախտ, թռչունների կեղծ ժանտախտ հիվանդությունների նկատմամբ տարեկան մեկ անգամ:
 • 11.Գյուղատնտեսական կենդանիների ո՞ր հիվանդությունների բուժման և կանխարգելման նկատմամբ է իրականացվում պետական աջակցություն
 • «Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» ծրագրի շրջանակներում գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում են անասնահակահամաճարակային միջոցառումներ: Ախտորոշիչ միջոցառումներ՝ գյուղատնտեսական կենդանիների բրուցելյոզ, խոշոր եղջերավոր կենդանիների տուբերկուլյոզ: Կանխարգելիչ միջոցառումներ՝ գյուղատնտեսական կենդանիների սիբիրախտ, գյուղատնտեսական կենդանիների դաբաղ, խոշոր եղջերավոր կենդանիների պաստերելյոզ, խոշոր եղջերավոր կենդանիների խշխշան պալար, մանր եղջերավոր կենդանիների, խոզերի դասական ժանտախտ, թռչունների կեղծ ժանտախտ, մեղուների վարրոատոզ:
 • 12. Ե՞րբ  են Արարատյան հարթավայրի բանջարային բույսերի ցանքի և սածիլման ժամկետները
 • Յուրաքանչյուր կուլտուրայի ցանքի լավագույն ժամկետը այն է, երբ հողում սերմերի ծլման համար պահանջվող նվազագույն ջերմաստիճան է լինում:

  Բանջարեղենի ցանքի և ծլման համար կարելի է սահմանել հետևյալ ժամկետները՝ վաղ գարնան ցանք, գարնան ցանք, ամռան ցանք, աշնան ցանք և ձմեռնամուտի ցանք (դոնդուրմա):

  Բանջարային բույսերի բազմազանության և կենսաբանական տարբեր առանձնահատկությունների Արարատյան հարթավայրի պայմաններում պատճառով նրանց ցանքը կատարվում է տարբեր ժամկետներում:

  Վաղ գարնանացանը Արարատյան դաշտում սկսվում է ձյունը  հալչելուց անմիջապես հետո և տևում է մինչև ապրիլի վերջը:  Այդ ժամկետում դաշտ են փոխադրում բոլոր երկամյա բույսերի սերմնակալները (գազար, բողկ) և վաղահաս կաղամբի սածիլները, այնուհետև ցանում են սոխ, գազար, ճակնդեղ, սպանախ, ամսաբողկ, ոլոռ, հազար, դդմիկ, և կանաչեղեն:

  Գարնանը ցանքը տևում է ապրիլի 25-ից մինչև հունիսի 15-ը: Այդ ժամանակամիջոցում ցանում են վարունգ, սեխ, ձմերուկ, լոբի, բամիա ռեհան, կոռթին և դաշտ են փոխադրում պոմիդորի, տաքդեղի, բադրիջանի և ուշահաս կաղամբի սածիլներ:

  Ամռանը ցանքը տևում է հուլիսի 15-ից մինչև օգոստոսի 1-ը: Այդ ժամանակամիջոցում ցանում են տարեկան բողկ,և կրկնացան վարունգ, լոբի, դդմիկ (աշնանը բերքը հավաքելու համար):

  Աշնան ցանքը տևում է սեպտեմբերի 10-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը: Այդ ժամանակամիջոցում ցանում են սոխ, սպանախ, կոտեմ, համեմ, պռասասոխ և մաղադանոս՝ հաջորդ տարվա վաղ գարնանը բերք ստանալու համար (բույսերը ձմեռում են բաց դաշտում): Ձմեռնամուտի ցանքը կատարում են այն ժամանակ, երբ հողի 5 սմ խորության շերտում ջերմությունը 3-40 է, իսկ դրսում օդի կայուն ջերմաստիճանը 3-50-ից չի բարձրանում: Ձմեռնամուտի ցանքը պետք է կատարել այնպես, որ սերմերը ծլեն միայն գարնանը՝ հողը տաքանալուն զուգընթաց: Ցանում են սոխ, գազար, սպանախ և բոլոր կանաչեղենները:

 • 13. Ինչպիսի՞ պայմաններում է աճում բրոկոլին
 • Բույսը կարող է աճել և հարթավայրային և բարձրադիր գոտիներում: Այն համեմատաբար ցրտադիմացկուն է: Բույսերը առաջին իսկական տերևների  կազմավորման  փուլում կարող են դիմանալ -5 -60C, իսկ հասուն բույսերը` մինչև -80C կարճատև ցրտերին:  Այս մշակաբույսի վեգետացիոն շրջանը կազմում է 90-100 օր ծլումից մինչև տեխնիկական հասունացումը:

  Սածիլների աճեցման համար բարենպաստ ջերմաստիճանը համարվում է  16-18 0 C : Շատ զգայուն է ջերմաստիճանի, հատկապես գլխիկների կազմավորման շրջանում և հողի խոնավության նկատմամբ` հողում խոնավության ցածր պարունակությունը երկարաձգում է բույսերի վեգետացիոն շրջանը և  ցածր  որակի  գլուխներ  է  կազմակերպվում:

  Ցանքի նորման` 0,5-0,6 կգ/հա: Սածիլները 35-45 օրեկանում տեղափոխել դաշտ և տնկել 70*35 սմ սխեմայով:

  Բրոկոլիի բույսերը հասունանում են ոչ միաժամանակ, այդ պատճառով բերքը հավաքում են պարբերաբար` ըստ գլխիկների հասունացման: Միջին բերքատվությունը կազմում է 200-250ց/հա:

 • 14. Ի՞նչ եղանակներով վերականգնել և բարելավել հողի կառուցվածքը
 • Հողի կառուցվածքի վերականգնման բնական պրոցեսների վրա երկրագործության մեջ մարդը ներգործում է ագրոտեխնիկական ու մելիորատիվ միջոցառումներով: Կարևոր դեր է կատարում ցանքաշրջանառության մեջ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ճիշտ հաջորդականությունը: Կառուցվածքի լավացման համար լավ գործոն է բակլազգի խոտաբույսերի ու հացաազգիների հետ նրանց խոտախառնուրդների ցանքը: Կառուցվածքի քայքայումը կանխող, որոշ չափով նաև լավացնող միջոցառում է պարարտանյութերի օգտագործումը, հողի մշակության տարբեր եղանակները, հատկապես հողի ֆիզիկական հասուն  փուլում, երբ այն հեշտ է մշակվում ու լավ է փշրվում: Մինչդեռ գերխոնավ ու չոր հողի մշակության դեպքում կառուցվածքը քայքայվում է:
 • 15. Ինչպիսի՞ եղանակներով ու  չափաքանակներով և ինչ ժամկետում է իրականացվում կարտոֆիլի պարարտացումը
 • Գոյություն ունի կարտոֆիլի պարարտացման երկու եղանակ՝ տեղային և համատարած: Տեղային եղանակը կիրառվում է ակոսների, բների, փոսերի մեջ կարտոֆիլը տնկելիս և համատարածը՝ ցրտավար, ցրտավարի կրկնավար, կամ կուլտիվացիա կատարելիս: Տեղային եղանակով պարարատացնելու դեպքում պարարտանյութերի ծախսի խնայողությունը մեծանում է, դրա հետ մեկտեղ զգալիորեն ավելանում է բերքը: Համատարածի դեպքում ցրտավարի տակ մտցնում են գոմաղբ և պարարտանյութերի նորմայի կեսը, երկրորդ կեսը մտցնում են իբրև սնուցում: Սնուցումը պետք է կատարել դաշտը համատարած ծլելու ժամանակ ( երբ ծիլերի երկարությունը 5-8 սմ է), կամ կոկոնակալումից առաջ, և երկրորդը՝ կարտոֆիլի ծաղկելուց առաջ: Պարարտանյութերը ,իբրև սնուցում, շարքերի միջև պետք է մտցնել փխրեցումից կամ բուկլիցից առաջ:
  Պարարտանյութերի չափաքանակները որոշելիս պետք է նկատի ունենալ հողակլիմայական պայմանները, նախորդները և այլն: Օրինակ՝ լեռնային, նախալեռնային գոտիներում՝ անջրդի պայմաններում, խորհուրդ է տրվում հող մտցնել ամոնիկային սելիտրա հեկտարի հաշվով 150-200, սուպերֆոսֆատ՝ 300-600, կալիումական աղ՝ 100-200 կգ, գոմաղբ՝ 35-45 տ/հա:
  Կարտոֆիլի դաշտը պարարտացնելիս պետք է հաշվի առնել, որ ազոտական պարարտանյութերի բարձր չափաքանակները, մասնավորապես՝ դրանց միակողմանի օգտագործումը բացասական է ազդում բույսերի վրա, պալարներում պակասում է օսլայի պարունակությունը, վատանում է համային որակը, բույսերը կորցնում են դիմադրողականությունը և ամենակարևորը՝ տուժում է տնկանյութի որակը:

 • 16. Ո՞րքան են լոլիկի, տաքդեղի և սմբուկի պարարտացման չափաքանակները
 • Լոլիկի, տաքդեղի և սմբուկի 1 հեկտար ցանքադաշտին անհրաժեշտ է տալ 30-40 տոննա օրգանական պարարտանյութ՝ (գոմաղբ, թռչնաղբ, կոմպոստ), 250-300 կգ ամոնիակային սելիտրա, 400-500 կգ սուպերֆոսֆատ և 150-200 կգ կալիումական աղ: Մշակաբույսերի պարարտացումը պետք է կատարվի չափավոր նորմաներով, մթերքներում մարդու առողջության համար վնասակար նիտրատների և նիտրիտների կուտակումից խուսափելու համար:
 • 17. Որո՞նք են պարարտանյութերի օգտագործման անվտանգության կանոնները
 • Պարարտանյութերի հետ աշխատողները պետք է ապահովված լինեն արտահագուստով և անհատական պաշտպանության միջոցներով (ակնոցներ, ռետինե ձեռնոցներ, շնչառական օրգանների կապիչներ, ռետինապատ գոգնոցներ):

 

Տպել