«Պետական աջակցություն հողօգտագործողներին մատչելի գներով պարարտանյութերի ձեռքբերման համար» ծրագիր

«Պետական աջակցություն հողօգտագործողներին մատչելի գներով պարարտանյութերի ձեռքբերման համար» ծրագրի նպատակը Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին մատչելի գներով ազոտական, ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի ձեռքբերման գործում աջակցելը և հողերի արդյունավետ օգտագործման ու գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալների աճի միջոցով գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների ավելացմանը նպաստելն է:

 

Ծրագրով նախատեսված պարարտանյութի բաշխումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների հսկողությամբ հետևյալ հողօգտագործողներին՝ գյուղացիական տնտեսություններին, գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին, գյուղատնտեսական արտադրանք  արտադրելու նպատակով համատեղ գործունեության  պայմանագիր կնքած անձանց և 2016 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1001-Ն որոշմամբ հողօգտագործողներին հատկացված աշնանացան ցորենի սուպերէլիտային սերմացուներից ստացված էլիտային վերարտադրության սերմացուներ ձեռք բերած շահառուներին՝ ըստ փաստացի մշակվող հողատարածքի չափի, հետևյալ չափաքանակներով՝

 

1) ազոտական պարարտանյութ` մեկ հեկտարի համար, մինչև 300 կիլոգրամ, յուրաքանչյուր հողօգտագործողին (գյուղացիական տնտեսություններին` առավելագույնը մեկ տոննա),

 

2) ֆոսֆորական պարարտանյութ` մեկ հեկտարի համար, մինչև 400 կիլոգրամ, առանց սահմանափակման,

 

3) կալիումական պարարտանյութ` մեկ հեկտարի համար, մինչև 150 կիլոգրամ, առանց սահմանափակման.

 

Պարարտանյութերի վաճառքն իրականացվում է հետևյալ գներով`

 

1) մեկ կիլոգրամ ազոտական պարարտանյութը՝ 120 դրամ (50 կգ քաշով մեկ պարկը՝ 6000 դրամ),

2) մեկ կիլոգրամ ֆոսֆորական պարարտանյութը՝ 140 դրամ (50 կգ քաշով մեկ պարկը՝ 7000 դրամ),

3) մեկ կիլոգրամ կալիումական պարարտանյութը՝ 140 դրամ (50 կգ քաշով մեկ պարկը՝ 7000 դրամ):

 

 

Ծրագրի շրջանակում պարարտանյութեր ձեռք բերելու նպատակով հողօգտագործողները պետք է դիմեն համապատասխան համայնքապետարաններ:

 

 Ծրագրի մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ

 

Տպել