Ագրովերամշակում

 Աղյուսակ N 1

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստացվող արտադրատեսակների 2011-2015 թվականների արտադրության ծավալները

 

aghyusak1_01

 

 

 Աղյուսակ N 2

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական հումքի վերամշակումից ստացված հիմնական արտադրատեսակների արտադրության, արտահանման, ներմուծման, ինքնաբավության մակարդակը և իրացման կառուցվածքում տեղական արտադրության մասնաբաժինը 2013-2015 թվականներին՝ հաշվարկված ըստ ՀՀ ԱՎԾ-ի տվյալների

 

aghyusak2

 

Աղյուսակ N 3

ՀՀ վերամշակող արդյունաբերության ընկերությունների կողմից 2010-2014 թվականներին պտղի, բանջարեղենի և խաղողի գնումների ծավալները

 

aghyusak3_01

 

 Աղյուսակ N 1

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստացվող արտադրատեսակների 2010-2014 թվականների արտադրության ծավալները

 

 

1 (1)

 

 

 Աղյուսակ N 2

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական հումքի վերամշակումից ստացված հիմնական արտադրատեսակների արտադրության, արտահանման, ներմուծման, ինքնաբավության մակարդակը և իրացման կառուցվածքում տեղական արտադրության մասնաբաժինը 2012-2014 թվականներին՝ հաշվարկված ըստ ՀՀ ԱՎԾ-ի տվյալների

 

 

1 (2)

 

 

Աղյուսակ N 3

ՀՀ վերամշակող արդյունաբերության ընկերությունների կողմից 2010-2014 թվականներին պտղի, բանջարեղենի և խաղողի գնումների ծավալները

 

 

1 (3) 

 

 

Տպել