Բուսաբուծություն

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2011-2015 թվականների հողային հաշվեկշռի, ՀՀ ԱՎԾ 2011-2015 թվականների հաշվետվության և ՀՀ վարելահողերի օգտագործման մասին

 

vichakagr 

 

 

 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի տարածքները, միջին և համախառն բերքը 2011-2015 թվականներին` ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների

 

buscucanish 

 

 

Տպել