Բուսաբուծություն

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2012-2016 թվականների հողային հաշվեկշռի, ՀՀ ԱՎԾ 2012-2016 թվականների հաշվետվության և ՀՀ վարելահողերի օգտագործման մասին

 

 cucak 2
 

 

 

 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի տարածքները, միջին և համախառն բերքը 2012-2016 թվականներին` ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների

 

cucak 1 

 

 

Տպել