Խորհրդատվական տեսանյութեր

«Ագրոժամ» հաղորդաշար, 2014թ հուլիսի 18-ի թողարկում
2014-07-23
Խոզերի հիվանդություններ
2014-03-28
Պահպանման պայմաններ
2014-03-28
Բրուցելյոզ
2014-03-28
Խաչաձև աղտոտում
2014-03-28
Մակնշման խնդիրներ
2014-03-28
Հիգիենա
2014-03-28
Կաթ և կաթնամթերք
2014-03-28
Միրգ և բանջարեղեն
2014-03-28
Միս և մսամթերք
2014-02-12